Waarom is het behandelen van staalconstructies zo cruciaal?

Het behandelen van staalconstructies met brandwerende bekleding of coating is van groot belang voor uw veiligheid en die van anderen. Waarom?

Bescherming van levens: In geval van brand verliezen staalconstructies snel hun draagkracht. Door deze te behandelen, vertragen we de opwarming en verlengen we de tijd die mensen nodig hebben om te evacueren. Tevens geven we de hulpdiensten meer tijd om een aanval uit te oefenen. 

Voorkomen van structurele schade: Brandwerende behandeling voorkomt dat de staalconstructie binnen de gestelde termijn bezwijkt, waardoor kostbare structurele schade wordt voorkomen.

Waarborging van naleving: Het voldoen aan brandveiligheidsnormen en -voorschriften is wettelijk verplicht. Door staalconstructies te behandelen, zorgt u ervoor dat uw gebouwen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Neem contact met ons op om uw project te beschermen!