Brandveilig bouwen vraagt om zekerheid in alle opzichten.

Als bouwer, installateur of facility manager wordt u dagelijks geconfronteerd met eisen op het gebied van brandveiligheid. Een voor velen complexe materie, waarbij de expertise van een specialist gewenst is om tot een adequate invulling te komen.

WCC Brandbescherming is de toonaangevende, onafhankelijke totaaloplosser als het gaat om de vertaling van eisen naar praktische oplossingen. Kennis van de markt, de actuele bouwregelgeving en de normering vormen peilers van waarop wij opereren.
We beoordelen bestekken en praktijksituaties, adviseren, rapporteren en staan borg voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering.

Of het gaat om nieuwbouw, instandhouding of aanpassing van gebouwen aan de huidige eisen, WCC Brandbescherming biedt u de zekerheid die u van uw professionele brandpreventiepartner verwacht. 

WCC Brandbescherming bv
Anthonetta Kuijlstraat 35
3066 GS Rotterdam

Postbus 8040
3009 AA Rotterdam

tel:   010 - 426 44 26
fax:  010 - 426 55 45
info@wccbrandbescherming.nl of klik hier